Wat is het BKR?

Als u een lening afsluit dan wordt dit geregistreerd bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) in Tiel. Tijdens het afsluiten van een lening controleert de kredietverstrekker of u al bestaande leningen hebt, wat uw kredietscore is en of u eerder betalingsproblemen hebt gehad of nog heeft. Dit wordt ook wel een BKR-toetsing genoemd. De kredietverstrekker is op haar beurt weer verplicht om het verstrekken van leningen door te geven aan het BKR.

Waar is het BKR goed voor?
De registratie zorgt ervoor dat er een overzicht is van de leningen die u hebt of hebt gehad. Op deze manier wordt de consument beschermd zodat er niet te veel geleend wordt of te veel leningen worden afgesloten. Bij een BKR toetsing is zichtbaar hoeveel u al geleend hebt en of een nieuwe lening nog wel verantwoord is. Het BKR zorgt ervoor dat u niet meer leent dan goed voor u is. Anderzijds helpt het kredietverstrekkers het risico te verkleinen op niet terugbetalen van een lening.

Welke leningen worden geregistreerd door het BKR?
Als u geld hebt geleend vanaf een bedrag van €500,- dan is de kredietverstrekker verplicht om dit aan te geven bij het BKR. De volgende kredieten worden geregistreerd:

  • persoonlijke lening
  • doorlopende krediet
  • creditcard
  • klantenpas
  • roodstand
  • gsm abonnementen
  • betalingsachterstand hypotheek van meer dan 120 dagen
Artikelen over schuldhulpverlening: