Schuldhulpverlening

Iedereen die met problematische schulden zit kan de hulp inroepen van een schuldhulpverlener. Er zijn in Nederland vijftig Gemeentelijke Kredietbanken (GKB’s), sociale diensten en particuliere organisaties die hulp bieden. Als u schulden hebt dan kunt u samen met de schuldhulpverlener kijken naar mogelijkheden. Er moet immers een oplossing gevonden worden voor de schulden.

Verloop van het traject
Als u in schulden verkeert zult u ten eerste naar een Gemeentelijke kredietbank moeten stappen of de Sociale Dienst om het traject te starten. Dit staat ook wel bekend als het minnelijke traject. De schuldhulpverlener stelt een overzicht op van de schuldeisers en hoeveel het totaal aan schulden is. Samen met de schuldeisers wordt er gekeken naar mogelijkheden om tot een oplossing te komen. Zo kan een deel van de schulden worden kwijtgescholden door een deel van de schuld te betalen. Als elke schuldeiser akkoord gaat met dit aanbod hoeft u geen Wsnp in te dienen maar betaalt u gedurende een vaste periode maandelijks aflossing aan de schuldeisers.

Wsnp
De Wsnp is het wettelijke traject en is een afkorting voor Wet schuldsanering natuurlijke personen. Als een schuldeiser niet akkoord gaat kunt u worden toegelaten tot de Wsnp. Dit wordt door de rechter bepaald. De regeling duurt in de regel tot maximaal drie jaar. Zo kunt u uiteindelijk, als u aan de verplichtingen van de regeling hebt voldaan, met een schone lei beginnen. De Wsnp betekent voor schuldeisers dat zij niets anders kunnen dan mee te werken aan de saneringregeling van de schuldenaar. Gedurende de looptijd van de sanering kan er geen beslag worden gelegd. De rente over de vorderingen wordt eveneens stilgezet. Lees er ook meer over op de schuldsaneringsregeling pagina.