Afspraken maken met schuldeisers?

Hulpverlening bij problematische schulden kan leiden tot een betalingsregeling met uw schuldeisers. Als u hulp hebt gezocht bij het oplossen van uw schulden dan zijn schuldeisers meestal bereid tot afspraken maken over uw schulden. Het komt vaak voor dat een schuldeiser in deze situatie genoegen neemt met de betaling van een deel van de schuld. Als tegenprestatie staat dat u zoveel mogelijk moet proberen te verdienen om de schulden af te betalen. Als u uw spraken nakomt dan kunt u na drie jaar van uw schulden af zijn.

Waarom hulp zoeken?
Als u schulden hebt dan zorgt dit vroeg of laat voor problemen. U kunt bijvoorbeeld een achterstand opbouwen op de betaling van de huur of de hypotheeklasten. Als u niets doet dan is het zelfs mogelijk dat u op straat komt te staan. Om te voorkomen dat u in dit soort situaties terecht komt is het nodig dat u voortijdig hulp zoekt. Het kost u niets. De gemeente neemt de kosten voor zich.

Voorwaarden van hulp bij afspraken maken met schuldeisers:

  • Problematische schulden
  • U bent ouder dan 18 jaar
  • U staat in uw gemeente ingeschreven
  • U hebt inkomen
  • U hebt de medewerking van uw schuldeisers
Artikelen over schuldhulpverlening: